images/logo.png

 Advarsel mot "rådgiverne", er et av de mest besøkte menyvalg på vår webside. Det er bra, vi ønsker å advare mennesker i stor nød, mot å bli lurt for sine siste kroner. Imidlertid får GOA mange henvendelser, som går på: «Dere advarer mot en del aktører, men det ville være mer nyttig for oss med en liste over rådgivere dere anbefaler.»

Her må vi bare beklage, noen slik liste kommer vi ikke til å legge ut.
GOA ønsker ikke å bli utsatt for kritikk for å ha anbefalt rådgivere, som i etterkant viser seg ikke å holde mål!

Vi vil imidlertid presisere at det ikke noe kvalitetsstempel at en rådgiver ikke er med på listen. GOA får mange klager på firmaer, men vi er nøye med at de opplysninger vi legger ut, er godt dokumentert. I 2008 hadde vi en injuriesak mot oss, og

saken gikk helt til Høyesterett. GOA fikk her fullt medhold, da vi kunne dokumentere våre påstander.  Les mer

Det er i dag ingen formelle krav til å kunne kalle seg gjeldsrådgiver!
Ingen autorisasjon!
Ingen krav til vandel!
Ingen offentlige tilsynsorgan eller klageinstans!

Selv om man er desperat, er det lov å bruke hodet! Styr unna disse firmaene!

Vi har flere andre firmaer i kikkerten, men vi venter på dokumentasjon. Følg med på siden vår!

Cron Job Starter