Gjeldsofferkontoret

Gjeldsofferkontoret

Nedre Slottsgate 15, Oslo.

 

En nykommer i feltet "gjeldsrådgivere". Ved nærmere ettersyn virker imidlertid adressen kjent. Et raskt søk i Brønnøysundregisteret slår fast vår mistanke, dette er Thom Harlem i nytt antrekk! Organisasjonsnummeret er for øvrig det samme som for Harlem.no.

 

Thom Harlems bravader kan man lese mer om her:

 

Sextrakasserte 23-årig klient!

 

Forsøkte å

...

Anonyme Bløffmakere

Alias:  Gjeldsrådgivning.org;   Namsfogden.net;    Namsmannen.com

Hvem som skjuler seg bak disse titlene har vi ingen formening om. Det fremkommer ingen navn på websiden deres. Sannsynligvis er det en eller flere private "gjeldsrådgivere" som står bak dette utspillet. GOA startet i 2005 en kampanje mot useriøse private gjeldsrådgivere, og la ut en svarteliste på vår webside. Vi fremstår med fullt navn,

...

Gjeldsrådgivning.no - BJ-gruppen i Tønsberg

Gjeldsrådgivning.no fremstår på nettet som en avdelig under BJ-gruppen AS i Tønsberg. Websiden deres føyer seg inn i rekken av "Gjeldsrådgivere" som opererer kjemisk renset for navn på innehavere. Først når vi tar en titt i Brønnøysundregisteret dukker det opp noe.

Ved første øyekast ser dette ut som en nykommer i floraen av private gjeldsrådgivere. Firmaet ble registrert i Brønnøysundregisteret 2.

...

Er du blitt arbeidsledig?

Som arbeidsledig vil du få en dårligere økonomi. Det kan bli problem med å betjene gjeld du har stiftet mens du var i arbeid. Derfor vil vi gjerne gi deg noen råd.

Dersom du ikke klarer å overholde de betalingsavtaler du har inngått, må du orientere kreditorene om årsaken til betalingsproblemene. Arbeidsledighet for eksempel, er en relevant forklaring. Du kan gjerne legge ved kopi av oppsigelsen eller

...

Thom Harlem AS

Thom Harlem AS(28.01.08)
Dette firmaet har vi dessverre fått mange klager på. Klagene går på en uryddig saksbehandling, og at det skjer svært lite etter at honorar er betalt.

Mennesker som kontakter Thom Harlem for å få hjelp, får servert en imponerende liste over påståtte kvalifikasjoner. I tillegg til å fremstå som personlig kristen og healer, hevder han å ha bakgrunn som:

Advokat (Ikke

...

GOA retter søkelyset mot private gjeldsrådgivere

"Gjeldsrådgiverne" stikker hodene frem igjen!

I begynnelsen på 1990-tallet dukket såkalte "gjeldsrådgivere" opp som paddehatter. Her var det lettjente penger å hente for skruppelløse personer. Forbrukerrapporten hadde mange meldinger om slike firmaer.

Etter noen år avtok uvesenet, men er nå igjen på rask fremmarsj. GOA får nesten daglig meldinger om mennesker som er blitt lurt av disse firmaene.

...

Forliksråd tjener godt på fattige

Rolf Erik Johansen i Oslo forliksråd skriver hver dag ut fattigskatt for titusener av kroner. Men han liker det ikke. I 2004 var forliksrådets gebyrinntekter 24 millioner kroner. De to siste årene har overskuddet vært på til sammen 16,5 millioner kroner, penger som går rett inn i kommunekassa.

- Det føles litt problematisk. Vi sitter og administrerer den fattigdomsskatten som dette faktisk er.

...

Spørsmål og svar om kredittopplysninger

Flere "Gjeldsrådgivere" annonserer med at de kan "hjelpe" deg dersom du vil vite hva som står registrert på deg hos kredittopplysningsbyråene. Du må betale for opplysningene.

Slike opplysninger er imidlertid byråene pliktig til å gi deg gratis.

Nederst på siden finner du et skjema der du kan bestille utskrift av eventuelle betalingsanmerkninger som er registrert på deg.

 

 

1. Når kan

...

Informasjon

Trykksaker fra GOA

Som medlem hos oss kan du laste ned håndbøkene og heftene nedenfor i uten ekstra kostnader. Hvis du har behov for umiddelbar tilgang til informasjon anbefaler vi at dumelder deg inn i GOA og betaler kontingenten med kort. Da får du automatisk brukernavn og passord til vår lukkede medlemstjeneste i løpet av noen få minutter.


 

Førstehjelp til gjeldsofre

Denne håndboken er

...

Bedre vern for gjeldsofre

Gjeldsofre skal heretter slippe å bli forsørget av sosialkontoret fordi alle kreditorer går til tvangsinndrivelse av gjeld samtidig.
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter