Alias:  Gjeldsrådgivning.org;   Namsfogden.net;    Namsmannen.com

Hvem som skjuler seg bak disse titlene har vi ingen formening om. Det fremkommer ingen navn på websiden deres. Sannsynligvis er det en eller flere private "gjeldsrådgivere" som står bak dette utspillet. GOA startet i 2005 en kampanje mot useriøse private gjeldsrådgivere, og la ut en svarteliste på vår webside. Vi fremstår med fullt navn,

...

Gjeldsrådgivning.no fremstår på nettet som en avdelig under BJ-gruppen AS i Tønsberg. Websiden deres føyer seg inn i rekken av "Gjeldsrådgivere" som opererer kjemisk renset for navn på innehavere. Først når vi tar en titt i Brønnøysundregisteret dukker det opp noe.

Ved første øyekast ser dette ut som en nykommer i floraen av private gjeldsrådgivere. Firmaet ble registrert i Brønnøysundregisteret 2.

...

Som arbeidsledig vil du få en dårligere økonomi. Det kan bli problem med å betjene gjeld du har stiftet mens du var i arbeid. Derfor vil vi gjerne gi deg noen råd.

Dersom du ikke klarer å overholde de betalingsavtaler du har inngått, må du orientere kreditorene om årsaken til betalingsproblemene. Arbeidsledighet for eksempel, er en relevant forklaring. Du kan gjerne legge ved kopi av oppsigelsen eller

...

Thom Harlem AS(28.01.08)
Dette firmaet har vi dessverre fått mange klager på. Klagene går på en uryddig saksbehandling, og at det skjer svært lite etter at honorar er betalt.

Mennesker som kontakter Thom Harlem for å få hjelp, får servert en imponerende liste over påståtte kvalifikasjoner. I tillegg til å fremstå som personlig kristen og healer, hevder han å ha bakgrunn som:

Advokat (Ikke

...

"Gjeldsrådgiverne" stikker hodene frem igjen!

I begynnelsen på 1990-tallet dukket såkalte "gjeldsrådgivere" opp som paddehatter. Her var det lettjente penger å hente for skruppelløse personer. Forbrukerrapporten hadde mange meldinger om slike firmaer.

Etter noen år avtok uvesenet, men er nå igjen på rask fremmarsj. GOA får nesten daglig meldinger om mennesker som er blitt lurt av disse firmaene.

...

Rolf Erik Johansen i Oslo forliksråd skriver hver dag ut fattigskatt for titusener av kroner. Men han liker det ikke. I 2004 var forliksrådets gebyrinntekter 24 millioner kroner. De to siste årene har overskuddet vært på til sammen 16,5 millioner kroner, penger som går rett inn i kommunekassa.

- Det føles litt problematisk. Vi sitter og administrerer den fattigdomsskatten som dette faktisk er.

...

Flere "Gjeldsrådgivere" annonserer med at de kan "hjelpe" deg dersom du vil vite hva som står registrert på deg hos kredittopplysningsbyråene. Du må betale for opplysningene.

Slike opplysninger er imidlertid byråene pliktig til å gi deg gratis.

Nederst på siden finner du et skjema der du kan bestille utskrift av eventuelle betalingsanmerkninger som er registrert på deg.

 

 

1. Når kan

...

Trykksaker fra GOA

Som medlem hos oss kan du laste ned håndbøkene og heftene nedenfor i uten ekstra kostnader. Hvis du har behov for umiddelbar tilgang til informasjon anbefaler vi at dumelder deg inn i GOA og betaler kontingenten med kort. Da får du automatisk brukernavn og passord til vår lukkede medlemstjeneste i løpet av noen få minutter.


 

Førstehjelp til gjeldsofre

Denne håndboken er

...

Gjeldsofre skal heretter slippe å bli forsørget av sosialkontoret fordi alle kreditorer går til tvangsinndrivelse av gjeld samtidig.

6 500 familier vil i år miste hjemmene sine på grunn av gjeldsproblemer. Mens staten håver inn nesten 40 millioner kroner i rettsgebyrer. Anslagsvis 3100 familier vil oppleve at boligen blir tvangssolgt, mens 3400 familier kommer til å bli kastet ut av leide boliger i løpet av året, skriver Dagbladet.

For tre år siden satte regjeringen søkelyset på inkassoselskapene. Urimelig høye salærer drev mange over fattigdomsgrensen. Siden den gang har staten selv økt sine gebyrer langt over normal prisstigning. Namsmannen i Vefsn er rystet og frykter at staten skaper nye gjeldsoffer, skriver Helgeland Arbeiderblad på lederplass.

Det er ingen tvil om at det finnes noen som tar for lett på regninger. Det

...

Kredittkortbransjen etterlyser et sentralt gjeldsregister for å hindre at folk ender opp som gjeldsslaver. Låneutgivere i Norge har nemlig ikke mulighet til å finne ut om kunden har gjeld et annet sted. Derfor må bankene stole på at kunden oppgir riktige opplysninger. I Sverige har de et sentralt register hvor samlet gjeld til enkeltpersoner står oppført. Det har medført en sterk nedgang i antall

...

Det begynte med et uskyldig lån på 1000 kroner. Få år etter har uføretrygdede Grete Seim (47) en samlet gjeld på 250 000 kroner. Hver måned sitter hun igjen med mellom 300 og 800 kroner etter å ha betalt de 9-10 kreditorene hun har på nakken. Kjøleskapet er tomt. To ganger i uken spiser hun gratis middag på Varmestuen i Porsgrunn, forteller TA.

Grete er den første til å innrømme at det var dumt å

...

GOAs krav om bedre samordning av påleggstrekk får støtte fra gjeldsrådgiveren i Fjell kommune.
- Namsmennene opererer ikke samordnet. Dermed vil deres samlede trekk bli så høyt at gjeldsofferet ikke får det minimum alle har krav på til livsopphold. I praksis så kan dette gå over flere måneder før det blir ordnet opp i.
For dem som prøver å ordne opp, fører ofte en liten feil i opplysningene på et

...

Først skrøt justisminister Odd Einar Dørum av å ha kuttet inkassoselskapenes salærer i sin "kamp mot fattigdom". Siden doblet han statens egne inkassoinntekter, skriver Aftenposten. For tre år siden ville justisminister Odd Einar Dørum hjelpe de fattige. Da kuttet han inkassoselskapenes salærer med 150 kroner. Siden den gang har han økt statens eget inkassogebyr med 2 297 kroner. Nedsettelsen av det private

...

Nytt eksempel på at det er dyrt å være fattig: Vivi-Anne Alhm trekkes i lønn for å bli trukket i lønnen. Arbeidsgiver Oslo kommune skor seg på Alhms økonomiske ulykke. For hvert trekk som gjøres i inntekten hennes i måneden, trekker Oslo kommune ytterlige 84,50 kroner i gebyr. Alhm har seks slike trekk. Dermed koster det henne over 6000 kroner i året bare å bli trukket i lønnen.

- Dette kan

...

Staten tjener grovt på alle som ikke kan betale sine regninger. I fjor økte "fattigskatten" med 77 millioner kroner. Aldri har staten tjent så mye på folk som ikke kan eller vil betale regningene sine. I fjor tok namsmennene inn 389 millioner kroner i gebyrer, opp fra 312 millioner i 2003. I år settes det ny rekord igjen: Regjeringen regner med gebyrinntekter på rundt en halv milliard kroner i 2005,

...

Stadig flere må ha hjelp til å komme ut av gjeldsklisteret, skriver Dagsavisen. I fjor ble det inngått 1.964 nye gjeldsordninger. Det er det høyeste antallet på åtte år. Arbeidsledigheten og aggressive utlånere får skylda av leder i Gjeldsoffer-Alliansen, Bengt Scheldt.

– Ledigheten har bitt seg fast og det får sine naturlige følger. Samtidig har vi denne aggressive markedsføringen av

...