Hjelp til datatekniske spørsmål

Cookies
Denne websiden er i en hvis grad avhengig av cookies (eller informasjonskapsler som det gjerne heter på norsk). I hovedsak brukes såkalte sessioncookies som forsvinner ut av minnet når man lukker nettleseren. Ved avstemminger benyttes en spesiell type cookies som kun inneholder et tilfeldig serienummer. Årsaken til dette er at man ikke skal kunne stemme flere ganger på samme avstemming.

 

Hvis du er medlem har du rettigheter til å logge inn, og da kan du sette kryss i ruten "Husk meg". Da lagres en cookie i din datamaskin slik at du automatisk er innlogget neste gang du besøker websiden. Denne tjenesten er praktisk, i hvert fall hvis du har en egen datamaskin som bare benyttes av deg. Hvis flere personer benytter maskinen, f.eks. på internettkafeer o.l., fraråder vi at du benytter denne muligheten.

 

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter