Forliksråd tjener godt på fattige

Rolf Erik Johansen i Oslo forliksråd skriver hver dag ut fattigskatt for titusener av kroner. Men han liker det ikke. I 2004 var forliksrådets gebyrinntekter 24 millioner kroner. De to siste årene har overskuddet vært på til sammen 16,5 millioner kroner, penger som går rett inn i kommunekassa.

- Det føles litt problematisk. Vi sitter og administrerer den fattigdomsskatten som dette faktisk er. Det hadde ikke vært noe problem dersom stat og kommune hadde holdt seg til å dekke de kostnadene som fulgte med å inndrive et krav. Men staten har bestemt at dette skal beskattes. Folk skal tvinges til å betale regningene sine, sier han.

Les mer på aftenposten.no
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter