images/logo.png

Rolf Erik Johansen i Oslo forliksråd skriver hver dag ut fattigskatt for titusener av kroner. Men han liker det ikke. I 2004 var forliksrådets gebyrinntekter 24 millioner kroner. De to siste årene har overskuddet vært på til sammen 16,5 millioner kroner, penger som går rett inn i kommunekassa.

- Det føles litt problematisk. Vi sitter og administrerer den fattigdomsskatten som dette faktisk er. Det hadde ikke vært noe problem dersom stat og kommune hadde holdt seg til å dekke de kostnadene som fulgte med å inndrive et krav. Men staten har bestemt at dette skal beskattes. Folk skal tvinges til å betale regningene sine, sier han.

Les mer på aftenposten.no