×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 758

Bedre vern for gjeldsofre

Gjeldsofre skal heretter slippe å bli forsørget av sosialkontoret fordi alle kreditorer går til tvangsinndrivelse av gjeld samtidig.
 
Justisdepartementet foreslo fredag endringer i tvangsfullbyrdelsesloven som skal sikre at skyldnere har nok igjen av lønna til å sikre et rimelig livsopphold.
Tiltakene innebærer at ingen skal få flere lønnstrekk mot seg samtidig. Gjeldsofre skal heller ikke bli plaget med resultatløse inndrivningsforsøk.
Gjennom samordning av utleggsforretninger og lønnstrekk tar lovendringen sikte på å hindre at fordringshavere setter i gang saker som er dømt til å mislykkes.
Av personvernhensyn er det bare seriøse inkassoforetak som vil få tilgang til opplysningene om den enkeltes privatøkonomiske situasjon. (©NTB)
 
Les mer her.
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.