Gjeldsrådgivning.no - BJ-gruppen i Tønsberg

Gjeldsrådgivning.no fremstår på nettet som en avdelig under BJ-gruppen AS i Tønsberg. Websiden deres føyer seg inn i rekken av "Gjeldsrådgivere" som opererer kjemisk renset for navn på innehavere. Først når vi tar en titt i Brønnøysundregisteret dukker det opp noe.

Ved første øyekast ser dette ut som en nykommer i floraen av private gjeldsrådgivere. Firmaet ble registrert i Brønnøysundregisteret 2. september 2008. Formålet oppgis slik:
Anleggsvirksomhet, import/eksport, salg av handelsvarer, booking av musikere og band, helse og velvære, rådgivning og deltagelse i andre virksomheter. Internettsalg fra egen nettportal.

Når vi imidlertid ser på styresammensetningen, oppdager man raskt at Svein Frode Berg og John Arvid Johnskareng tidligere har vært innvolvert i firmaet Bedcon finans- og gjeldsrådgivning LTD, etablert i 2005. Formålet dengang var:
Gjeldsrådgivning, snekkerarbeid, ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner, og bygge- og anleggsvirksomhet.
Dette firmaet ble slått konkurs 15. april 2009.
De to styremedlemmene har også stiftet et nytt politisk parti: Folkets Velferdsparti.

Naturligvis er det ikke noe i veien med å engasjere seg i politikk. Imidlertid bør potensielle kunder stille seg følgende spørsmål: Med et såpass bredt spekter av virksomheter, har disse menneskene kvalifikasjoner og ikke minst tid til å håndtere mine gjeldsproblemer på en tilfredsstillende måte?

Verdt å merke seg er at styremedlem John Arvid Johnskareng i ligningen både for 2007 og 2008 fremstår med 0 i inntekt og 0 i formue!

GOA har nå fått en klage fra et medlem, som i juni 2009 betalte kr. 7.000 i forskudd til dette firmaet. Etter dette har han ikke hørt noe særlig, til tross for gjentagne purringer. Vi må derfor ta i bruk advarselen: Styr unna dette firmaet!

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.