images/logo.png

Gjeldsrådgivning.no fremstår på nettet som en avdelig under BJ-gruppen AS i Tønsberg. Websiden deres føyer seg inn i rekken av "Gjeldsrådgivere" som opererer kjemisk renset for navn på innehavere. Først når vi tar en titt i Brønnøysundregisteret dukker det opp noe.

Ved første øyekast ser dette ut som en nykommer i floraen av private gjeldsrådgivere. Firmaet ble registrert i Brønnøysundregisteret 2. september 2008. Formålet oppgis slik:
Anleggsvirksomhet, import/eksport, salg av handelsvarer, booking av musikere og band, helse og velvære, rådgivning og deltagelse i andre virksomheter. Internettsalg fra egen nettportal.

Når vi imidlertid ser på styresammensetningen, oppdager man raskt at Svein Frode Berg og John Arvid Johnskareng tidligere har vært innvolvert i firmaet Bedcon finans- og gjeldsrådgivning LTD, etablert i 2005. Formålet dengang var:
Gjeldsrådgivning, snekkerarbeid, ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner, og bygge- og anleggsvirksomhet.
Dette firmaet ble slått konkurs 15. april 2009.
De to styremedlemmene har også stiftet et nytt politisk parti: Folkets Velferdsparti.

Naturligvis er det ikke noe i veien med å engasjere seg i politikk. Imidlertid bør potensielle kunder stille seg følgende spørsmål: Med et såpass bredt spekter av virksomheter, har disse menneskene kvalifikasjoner og ikke minst tid til å håndtere mine gjeldsproblemer på en tilfredsstillende måte?

Verdt å merke seg er at styremedlem John Arvid Johnskareng i ligningen både for 2007 og 2008 fremstår med 0 i inntekt og 0 i formue!

GOA har nå fått en klage fra et medlem, som i juni 2009 betalte kr. 7.000 i forskudd til dette firmaet. Etter dette har han ikke hørt noe særlig, til tross for gjentagne purringer. Vi må derfor ta i bruk advarselen: Styr unna dette firmaet!

Cron Job Starter