images/logo.png

Som arbeidsledig vil du få en dårligere økonomi. Det kan bli problem med å betjene gjeld du har stiftet mens du var i arbeid. Derfor vil vi gjerne gi deg noen råd.

Dersom du ikke klarer å overholde de betalingsavtaler du har inngått, må du orientere kreditorene om årsaken til betalingsproblemene. Arbeidsledighet for eksempel, er en relevant forklaring. Du kan gjerne legge ved kopi av oppsigelsen eller av første utbetaling av dagpenger. (Du bør imidlertid ikke forvente at inkassobyråene tar særlig hensyn til årsaken til dine betalingsproblemer.) Denne første henvendelsen bør du gjøre skriftlig, ikke ring. Det er viktig med dokumentasjon på hva som er gjort.

Vi gir noen råd, som må bli litt forskjellige utfra boligsituasjon.

Gruppe 1: De som ikke eier bolig
Du må sørge for å betale regninger i følgende rekkefølge:
Først husleie!
Så strøm!
Evt. forsikring for innbo!

Først når dette er betalt, kan du begynne å se på de andre regningene.

La deg ikke skremme av inkassobyråene til å fravike denne rekkefølge. Det vil medføre utkastelse eller stenging av strøm.Imidlertid har du rettigheter overfor inkassobransjen. Les mer

Gruppe 2: De som eier bolig:
Du må først sørge for holde boliglån i orden!
Så evt. husleie (betaling av fellesutgifter).
Så strøm
Forsikring av boligen

Dersom det pantesikrede boliglånet er omtrent på størrelse med verdien av boligen, bor du relativt trygt. Riktignok kan andre kreditorer kan ta pant i boligen, men Tvangsfullbyrdelsesloven har en fin paragraf i § 11 -20: «Salget kan bare gjennomføres dersom alle heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav blir dekket.»

Kraftig advarsel:
Ved den forrige krisen på 90-tallet var det mange tusen arbeidsledige som gjorde den virkelig store tabben: De trodde ledigheten ville bli kortvarig, og tok opp kredittkortlån med 25 % rente for å betjene boliglånet. Når det viste seg at ledigheten ble langvarig, tok de opp kortlån B for å betjene kort A, osv, osv. Dette kunne gå bra i flere år, de fikk ikke betalingsanmerkninger og kunne fortsette galeien. Da boblen endelig brast etter flere år, var veien til tvangssalg av boligen kort.

GOA har fått mange meldinger om at denne galeien nå er i ferd med å gjenta seg. Du er herved advart!!

Tenk deg om vel og lenge før du drar med deg kausjonister inn i hengemyra!

Under den forrige krisen, da arbeidsledige oppsøkte bankene for å forhandle om lettelser for boliglånet, var bankene raske til å be skyldnerne skaffe kausjonister. (En kausjonist garanterer for lånet dersom hovedskyldner ikke klarer å betjene det.) Bankene opplyste for lite om risikoen ved å skrive under som kausjonist. Det eneste bankene var interessert i var sikkerheten vedkommende kunne stille, ikke betalingsevnen. I tillegg trodde en del eldre mennesker at de skrev under som vitner, men ettertiden viste at de hadde skrevet under som kausjonister.

Dersom den som blir spurt om å stille kausjon er 100 % klar over det ansvaret de påtar seg, og er i stand til å overta gjelden UTEN å sette sin egen bolig i fare, kan kausjonsstillelse være OK. En minstepensjonist, men med en gjeldfri bolig, er imidlertid et svært dårlig alternativ!

Cron Job Starter