GOA retter søkelyset mot private gjeldsrådgivere

"Gjeldsrådgiverne" stikker hodene frem igjen!

I begynnelsen på 1990-tallet dukket såkalte "gjeldsrådgivere" opp som paddehatter. Her var det lettjente penger å hente for skruppelløse personer. Forbrukerrapporten hadde mange meldinger om slike firmaer.

Etter noen år avtok uvesenet, men er nå igjen på rask fremmarsj. GOA får nesten daglig meldinger om mennesker som er blitt lurt av disse firmaene. Vi har derfor lagt ut en liste over firmaer du bør styre unna. Listen vil bli utvidet etter hvert.

Når noen lover deg "gull og grønne skoger" mot en forskuddshonorar på kr. 10.000, bør du høre varselklokkene ringe. Mennesker med økonomiske problemer bør ikke bite på disse løfterike annonsene.

Les mer http://www.gjeldsoffer-alliansen.no/index.php?option=content&task=view&id=164&Itemid=81

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.