images/logo.png

"Gjeldsrådgiverne" stikker hodene frem igjen!

I begynnelsen på 1990-tallet dukket såkalte "gjeldsrådgivere" opp som paddehatter. Her var det lettjente penger å hente for skruppelløse personer. Forbrukerrapporten hadde mange meldinger om slike firmaer.

Etter noen år avtok uvesenet, men er nå igjen på rask fremmarsj. GOA får nesten daglig meldinger om mennesker som er blitt lurt av disse firmaene. Vi har derfor lagt ut en liste over firmaer du bør styre unna. Listen vil bli utvidet etter hvert.

Når noen lover deg "gull og grønne skoger" mot en forskuddshonorar på kr. 10.000, bør du høre varselklokkene ringe. Mennesker med økonomiske problemer bør ikke bite på disse løfterike annonsene.

Les mer http://www.gjeldsoffer-alliansen.no/index.php?option=content&task=view&id=164&Itemid=81

Cron Job Starter