Fattige får ikke telefon

- Bolig, strøm, vann og etterhvert også telefon er nødvendig for å kunne fungere i samfunnet. Teleselskapene har et samfunnsansvar for å gi alle muligheten til å ha telefon. Du skal selvsagt betale regningene dine, men tenk om strømleverandørene nektet deg strømabonnement fordi du har lav inntekt? Dette høres ikke bra ut, sier avdelingsdirektør Tom Bolstad i Forbrukerrådet. Han er ifølge Din

...

Mer til gjeldsofrenes barn

Det finnes ingen faste satser for hvor mye gjeldsofre får beholde av inntekten til å forsørge barn. Men det kan det bli en endring på hvis forslagene til lovendring for gjeldsofre går igjennom. Det er Stavanger Afteblad som skriver dette.
- At skyldneren blir gravid, er for ung eller har tatt opp for mye gjeld er begrunnelser kreditorer ofte bruker for å avslå å bli med på en frivillig

...

BFD: - En mer rettferdig gjeldsordningslov

- Gjeldsordningsloven skal bli klarere, enklere å forvalte og sikre større likebehandling av gjeldsrammede, sa statsråd Valgerd Svarstad Haugland da hun presenterte Regjeringens forslag til revidering av loven tirsdag. Forslagene går nå til høring, med høringsfrist 1. mai.
I en pressemelding skriver Barne- og familiedepartementet at et hovedproblem er at gjeldsordningsloven på viktige områder praktiseres ulikt.

...

Arvesynden satt i system

At arvesynden fortsatt fungerer som et oppegående system i dagens Norge, er utrolig for de fleste, men dessverre sant. Den lever i beste velgående, i gjeldsordningssaker. Barn av gjeldsofre får sin rikelige andel av arvesynden, i form av kutt i barnetrygd og barnebidrag.
Det er Anne Mørkved som skriver dette i en kronikk i Dagbladet.
Les mer...

...

Tvangssalg av boliger øker

Stadig flere oslofolk må selge boligen på tvangssalg. Men situasjonen var langt verre påbegynnelsen av 1990-tallet. 352 andelsleiligheter ble auksjonert bort i fjor. Det er en tredjedel mer enn i 1997, opplyser NRK. Tvangssalg av selveierboliger har gått noe ned i samme periode, fra 563 til 532 boliger.
- Det kan virke som om eiere av andelsleiligheter er mer sårbare i et stramt rentemarked.

...

GOA kritisk til bankene

I en kommentar i Østlandssendringens TV-nyheter tirsdag om økningen av tvangssolgte leiligheter i Oslo sier Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen at bankene fortsatt er ute med sine tilbud og gir 50.000 i lån pr. telefon uten sikkerhet, med svar på tre minutter.
- Jeg vet ikke om bankene har lært nok av den bankkrisen vi har bak oss, sier han.

Frykter 70.000 nye gjeldsofre

I underkant av 70.000 norske husholdninger vil ikke klare den høye renten stort lenger. Renteoppgangen rammer dem med høye lån og familier som baserer seg på bare en inntekt, viser en rapport fra Statens Institutt for forbruksforskning (Sifo). Rapporten slår fast at det er grunn til å forvente at en stabil utlånsrente på 9-10 prosent over tid vil føre til en økning i omfanget av gjelds- og

...

- Veien til helvete er brulagt med kjøpekort

70.000 husstander kan få betalingsproblemer dersom renta holder seg høy, viser en beregning fra Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO).
- Det kan gå like ille nå som under den forrige gjeldskrisen, sier advokat og gjeldsofferforkjemper Leon Bodd. Jeg får stadig inn telefoner fra mennesker som har betalingsproblemer etter den forrige gjeldskrisen, sier Bodd.
- Like før jul fikk jeg en

...

Førstehjelp til gjeldsofre

Den sjokkartede renteøkningen i høst har ført til at antall gjeldsoffer har steget kraftig. Økonomiske rådgivere og frivillighetssentraler i de fleste kommuner har stor økning i forespørsler fra folk som sitter i en fortvilt økonomisk situasjon og som ønsker gjeldsordning. Viljen til å hjelpe er til stede, men manglende kunnskaper er ofte et problem. Selv om gjeldsordningsloven har vært gjeldene siden 1993, vet

...
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter