Statlig lovbrudd skaper gjeldsofre

Tusenvis av fattige familier har ikke penger til mat og bolig fordi statens pengeinnkrevere ikke følger lovverket. Stortinget krever at regjeringen stopper dette øyeblikkelig.

De statlige pengeinnkreverne, som Trygdeetatens innkrevingskontor, Statens Innkrevingssentral, Skatteinnkreverne og Namsmannen har alle en lovpålagt plikt til å sørge for at skyldnere beholder nok penger til å leve av. Men

...

Ønsker at konkursgjeld skal slettes

Politikere jobber for at du som privatperson skal få mulighet til å gå personlig konkurs og få slettet all gjeld. Det er god samfunnsøkonomi, mener Gjeldsoffer-Alliansen.

Flere SV-politikere ber Regjeringen utrede adgang til at det kan åpnes for ordning med personlig konkurs med sletting av gjeld, etter mønster av amerikansk konkurslovgivning. Tiltaket er ett av flere forslag for å hindre en ny

...

FrP: - Regjeringen blåser i gjeldsofrene

- Jeg blir ganske provosert når jeg ser regjeringspartienes, og ikke minst Statsrådens uttalelser i denne forbindelse. Jeg tror det er på høy tid at noen hver tar seg en tur ut i det virkelige liv, og ser hvordan det står til der ute. Jeg er ikke noe sannhetsvitne, men etter å ha jobbet med gjeldsofre i 5 år har jeg stor forståelse for hvordan de sliter, sa stortingsrepresentant Karin S.

...

Stortinget vil gi GOA statsstøtte

Stortinget pålegger regjeringen å gi statsstøtte til Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) neste år. I merknadene til statsbudsjettet for 2005 begrunner stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomite dette med at GOA driver et ideelt arbeid som er god samfunnsøkonomi, og som hjelper enkeltpersoner og familier i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Derfor bør Gjeldsoffer-Alliansen få adgang til å søke

...

Unngå å bli gjeldsslave

Nesten hver fjerde nordman med boliglån har lånt penger helt opp til pipa - eller fullfinansiert, som det heter på fagspråket. Flere av dem vil få økonomiske problemer hvis renten øker ytterligere, spår ekspertene.
- De kan få seg en skikkelig smell hvis renten stiger og boligprisene raser, fastslår lederen av Gjeldsofferalliansen, (GOA), Bengt Scheldt.
Ifølge VG vet han hva han snakker om: GOA

...

En viktig milepæl mot et sunnere finansmarked

Stortingets Justiskomité har avgitt sin innstilling til det private lovforslaget som Audun Lysbakken (SV) leverte i mars 2004.

Et av punktene i innstillingen er at Stortinget ber regjeringen utrede muligheten til personlig konkurs med sletting av gjeld, for eksempel etter mønster av amerikansk konkurslovgivnings kapittel 7. Amerikanerne ser ut til å dyrke det å mislykkes, - og reise seg igjen.

...

Økt skatt på fattigdom

I løpet av kort tid har Regjeringen innført moms på inkassosalær og en sterk økning i rettsgebyret. Det fører til at utleggsforretninger (trekk i lønn f.eks) betydelig dyrere. Nå foreslår Regjeringen at gebyret ved en utleggsforretning økes med 35 prosent. I kroner vil gebyret ved en utleggsforretning øke fra 2.957 til 3.971.

- Dette vil garantert medføre at mange flere ikke vil klare å betale sine

...

- Uetisk å la private kreve inn offentlig gjeld

Over 220 kommuner har engasjert inkassobyrået Lindorff til å innkreve ubetalte kommunale avgifter. – Det er helt uetisk at dette skal foregå, mener Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen. Over 220 kommuner har engasjert det private inkassobyrået Lindorff for å kreve inn ubetalte kommunale avgifter. Gjeldsoffer-Alliansen mener kommunene opptrer uetisk.

- Det er helt uetisk at dette skal foregå.

...

- Dette er god samfunnsøkonomi

- Dette er et viktig lovforslag for gjeldsofre. Vi har i lang tid arbeidet for retten til å gå personlig konkurs med sletting av gjeld, etter mønster av amerikansk konkurslovgivning. Dette er god samfunnsøkonomi, og vi er svært fornøyd med å få respons på forslag om slike ordninger i det politiske miljøet, sier leder i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) Bengt Scheldt.

Stortinget får fredag oversendt et privat

...

- Umoralsk å bruke inkassobyrå

En dom i Høyesterett fastslår at kommunene har retten på sin side når de lar private inkassobyrå kreve inn kommunale avgifter, og legger på inkassogebyr. - Det er uetisk og umoralsk for en kommune å leke et AS, sier leder for Gjeldsoffer-Alliansen, Bengt Scheldt til Kommunal Rapport.

Scheldt argumenterer ikke mot loven, og aksepterer Høyesteretts dom. Det han mener er moralsk forkastelig er at

...
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter