- Kredittselskapene bryter loven

Gjeldsoffer-alliansen mener den økte bruken av kredittkort er på kanten av loven, skriver Aftenposten. Organisasjonen kritiserer bankenes vurdering av kundene. Ifølge finansavtaleloven er lånegiver pliktig til å foreta kredittvurdering av lånegiverne, og til å fraråde lån om de er i tvil. Men GOAs erfaringer er at denne vurderingen altfor ofte er summarisk og mangelfull.

Ifølge avisa anbefaler GOA folk

...

En av fire har regningsskrekk

Har du kjent den lammende følelsen når regninger dukker opp i posten, og gjemt dem unna i et naivt håp om at de forsvinner? I så fall er du i godt selskap. En av fire lider av regningskrekk, skriver Nationen.
Leder i Gjeldsoffer-alliansen Bengt Arne Scheldt opplever en økning i antall henvendelser fra folk som ikke orker å forholde seg til regningen sine.

– Det kommer folk gråtende inn her med en

...

Regjeringen gir blaffen i stortingsflertallet

Stortingsflertallet vil ha veiledende minstesatser for gjeldsofre hvor ingen skyldnere får mindre enn 85 prosent av minstepensjon å leve av. Men regjeringen gir blaffen i flertallet. I de nye månedssatsene for livsopphold som skal gjelde fra 1. juli blir satsen for enslige 658 kroner mindre enn stortingsflertallet går inn for.

- Vi er i sjokk. Det å leve med en gjeldsordning i mange år er

...

GOA foreslår gjeldssanering ved personlig konkurs

Norge må innføre en ordning der gjelden kan slettes hvis man går personlig konkurs, foreslår Gjeldsoffer-Alliansen. Men Stortinget vil først avvente erfaringene med den nye gjeldsordningsloven, skriver Aftenposten. Politikerne på stortinget vil ikke avvise forslaget, men vil først se på erfaringene med den reviderte gjeldsordningsloven. Mest positiv er SVs Audun Lysbakken, som bebuder initiativ

...

Skyldnere trakasseres av inkassobyråer

Inkassobyråene går av og til lagt over grensen for hva som kan aksepteres i sin iver etter å få skyldnere til å gjøre opp for seg. Telefonene kommer til alle døgnets tider, og bærer av og til preg av direkte trakassering.
 Gjeldsoffer-alliansen har eksempler på skyldnere som blir oppringt på arbeidsplassen, hvor skyldnere avkreves forklaringer i kollegenes påhør. Også telefonsamtaler til mer

...

Strømsjokket fortsetter

Mange har store problemer med å betale de høye strømregningene sine. Minst 60.000 har fått utsatt betalingen og inkassosakene er mange. Både politikere og strøm- og inkasso-bransjen kritiserer regjeringen, melder NRK.

- Det virker ikke som om politikerne har gjort noe som helst. Det kan jo se ut som om at kraftleverandørene nå har gått halvveis inn i rollen som sosialkontor. Når jeg fikk vite at

...

Regninger gjør folk syke

Hvis du er en av dem som lar økonomien skure og gå selv om du vet at det bærer galt av sted, har engelske forskere gitt lidelsen et navn. De kaller det finansfobi og mener at så mange som ni millioner briter er rammet, skriver Aftenposten.
I Norge er betalingsproblemene i årets første måneder velkjent for forskere, inkassobyråene og finansnæringen. Christian Poppe ved Statens institutt for

...

Høye strømregninger kan gi økte livsoppholdssatser

Store uforutsette økninger i kostnadene til strøm kan skape problemer for personer som har inngått gjeldsordning med sine kreditorer.

Barne- og familiedepartementet sender derfor i disse dager et rundskriv til namsmennene hvor det presiseres at personer under gjeldsordning som får store ekstrakostnader, kan få fastsatt økte livsoppholdssatser.
Les mer...

...

Rekordmange kastes ut av hjemmet

Aldri før har så mange misligholdt husleien i Oslo. I Tromsø har saksbunken økt med hundre prosent. Det skorter både på vilje og evne. De siste to årene har antall begjæringer om utkastelse i Bærum økt med 20 prosent. Oslo er fra før verstingen i klassen. Nærmere 40 prosent av alle utkastelser i Norge skjer i hovedstaden.

Året 2002 pyntet ikke på inntrykket. Aldri før har så mange Oslo-borgere

...

Høyre: - Urimelig at kreditorer skal tape penger

Grunnen til at vi mener det bør være en etterperiode er at det kan virke urimelig overfor kreditorene om skyldneren kort tid etter en gjeldsordning får arv/gave/gevinst av betydelig omfang. Jeg har forståelse for at skyldnere kan føle at de aldri blir ferdig med gjeldsordningen og at det kan være vanskelig å komme videre. Man skal imidlertid huske at kreditorene ved en gjeldsordning ikke får dekket

...
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter