KrF: - Mer rettferdig gjeldsordning

Slik jeg ser det, bør ingen være utelukket fra å få gjeldsordning på grunn av gjeld til det offentlige. I en viss utstrekning er det slik i dag. Disse endringene står sentralt i den nye loven, og vil kunne hjelpe en rekke mennesker som hittil ikke har kunnet få gjeldsordning. Henvendelser jeg har mottatt, tyder på at mange av disse har slitt med vanskelighetene i lang tid. Jeg er derfor svært glad

...

Venstres kameleoner

I 1998 lanserte Venstre 17 velbegrunnede og fornuftige forslagtil endringer av gjeldsordningsloven. Forslagene ble presentert med brask og bram i pressa av den høyprofilerte advokaten Leon Bodd, nå gruppeleder i Oslo bystyre. Partiet fremsto som forkjempere for en av samfunnets svakeste grupper, gjeldsofferne, og utspillet skapte forventninger og håp hos titusener av gjeldsrammede over hele

...

Vesentlig lovendring forbigått nesten i stillhet

Det er underlig at media ikke nevner at en av de mest barbariske og ødeleggende lover i moderne tid nå er blitt dramatisk revidert. Den kan føre til at titusener i årene som kommer vil få mulighet til å ta ansvar for eget liv. Dette er en forbedring som redder mange fra ufattelige ødeleggelser og lidelser, skriver Tore Lende i et debattinnlegg i avisa Norge Idag.

Den tidligere forretningsmannen

...

SV: - Ikke nødvendigvis selvforskyldt

- Formålet med forslaga om endringar i gjeldsordningslova har vore at det skal bli lettare for skyldnaren å komme fram til ei ordning med offentlege kreditorar. Store skjønnsmessige skattekrav har i mange tilfelle vore ein medvirkande årsak til at næringsdrivande har havna i økonomiske problem, sa stortingsrepresentant Heidi Grande Røys (SV) i sitt innlegg da den nye gjeldsordningslova ble behandla

...

Tjener på råd om gjeld

Tidligere banksjef Bjørn Berger, nå økonomisk rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, rister på hodet over kommunens prioriteringer. Han mener at en økonomisk rådgiver tjener inn lønnen sin mange ganger.

Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen har liten tro på at mer samarbeid med sosialkontorene er en god løsning for Bergen.
- Terskelen for å gå dit er for høy. I tillegg sliter de også med

...

Bergen versting igjen

Bergen har lenge vært en av de verste kommunene i landet for gjeldsoffere.

Namsretten i Bergen har i mange år stadfestet gjeldsordninger med vesentlig lenger nedbetalingstid enn f.eks. i Oslo. Nå utmerker Bergen seg igjen, denne gang ved å halvere bemanningen på kommunens gjeldsrådgivningskontor. Allerede før kommunens dramatiske kutt settes ut i livet har kontoret tre måneders ventetid.
- Vi

...

Låner seg blakke på julegavekjøp

Det handles på kreditt for 1,9 milliarder i månedene fram til jul. Inkassobyråene forbereder seg på rushtid på nyåret når skyhøye renter slår inn, skriver Dagsavisen.
Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen raser mot finansieringsbransjen, som han mener spekulerer i å gi lån til folk med dårlig betalingsevne.
     - Det er kynisk markedsføring av slike korttidslån, der man spiller på julegavehysteriet

...

Renovatører i kjole og hvitt

Mennene bak skandalen Finance Credit har hatt jobben som finansnæringens renovatører. De har tynet dem som ligger under for gjeldstyranniet. Nå sitter de i samme klisteret selv.
Affærene omkring Finance Credit vil trolig gå i lang tid både i rettssaler og mediene. Mye av oppmerksomheten vil fortsatt være rettet mot mulige unnlatelsessynder både fra banker, revisjonsselskaper og kjendiser som har latt seg

...

Useriøse kreditorer bak i køen

Stortinget mener at aggressive og useriøse kreditorer skal havne bak i køen når gjelden skal inndrives. Leder av finanskomiteen, Siv Jensen (Frp), og saksordfører Torstein Rudihagen (Ap) håper denne lovendringen vil føre til at færre banker gir lån til kunder som ikke burde tatt opp lån, skriver NRK Forbrukerinspektørene.
Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen synes det er flott at politikerne

...

Flere gjeldsoffere - flere kastes ut

Økende arbeidsledighet og lett tilgang på lån. Det kan være forklaringen på at flere blir gjeldsofre. Ifølge Østlandssendingen har antallet utkastelser i Oslo økt med 13 prosent på ett år.
– Bare man rekker opp til skranken får man lån, sier leder i Gjeldsoffer-Alliansen, Bengt Scheldt.
Les mer...

...
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter