Fleire kan bli gjeldsoffer

Forbrukarrådet åtvarar Stortinget mot å opna for at bankane kan selja lån vidare.
– Dette systemet kan føra til eit hardare press mot låntakarar som får betalingsvanskar, seier direktør Per Anders Stalheim.

Regjeringa vil innføra «verdipapirisering» i Noreg. Under eit slikt system kan bankane selja mange av låna dei har inngått til «spesialforetak», som finansierer sitt kjøp ved å utsteda

...

Vi kjøper oss til fant

Ferske tall viser at økningen i inkassosaker er dramatisk, særlig blant unge mellom 18 og 24 år. Hele 69 prosent flere unge kjøper seg til å bli svartelistet som lite kredittverdig, skriver Dagbladet. Leder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen mener tallene fra inkassobyråene viser at norsk ungdom får en stadig slappere moral. Scheldt frykter at stadig flere vil begynne å benytte seg av

...

Fikk lånet halvert

Bankene har et stort ansvar ved utlån. En bankkunde som misligholdt lånet sitt, fikk det halvert etter en klagerunde i Bankklagenemnda.

Klageren var en uføretrygdet mann som i 2001 søkte om et lån på 50.000 kroner. Mannens inntekt var 98.000 kroner årlig i uføretryd. Mannen fikk først avslag på lånet, men klagde og opplyste at han hadde gode muligheter til å tjene penger gjennom et engasjement i

...

Lån via SMS - Gjeldsoffer-Alliansen advarer

Hos Finanshuset Svendsen og Moen i Rogaland kan du søke om forbrukslån via tekstmelding. Gjeldsoffer-Alliansen frykter at det først og fremst er ungdom som vil sette seg i gjeld. Finanshuset i Sandnes mottar kundens etternavn og personnummer på SMS, og beløpet vedkommende ønsker å låne. Selskapet gjør så en kredittvurdering, og gir inntil 100.000 kroner i forbrukslån.
- Det er bare et nytt ledd

...

Tenner nytt håp for gjeldsoffere

Stor skatte- og avgiftsgjeld til staten skal ikke lenger stå i veien for å få en gjeldsordning. Regjeringen foreslår at det offentlige blir mer likestilt med andre kreditorer, skriver Aftenposten. Forslaget om å åpne for gjeldsordning også for dem med stor skatte- og avgiftsgjeld, vekker positive reaksjoner hos Bengt Scheldt, leder for Gjeldsoffer-Alliansen.
 - Under forutsetning av at man gjør

...

For lett å få lån

Bankklagenemnda og Gjeldsoffer-Alliansen er bekymret for konsekvensene av norske bankers utlånskåthet.
 - Det er dessverre slik at mange mennesker bør beskyttes mot seg selv. For oss som stadig opplever fortvilte gjeldsslaver som sliter med å finne penger til de mest basale formål, så blir innsigelser om personvern lett til akademiske honnørord, sier Bengt Scheldt til Østlandets Blad.
Les mer...

...

Kredittkort og lån uten underskrift

En kvinne henvendte seg til Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) for å be om råd etter at en person i hennes husstand hadde fått innvilget et lån i Bankia Bank i hennes navn ved å oppgi kvinnens fødselsnummer og epostadresse på bankens webside. GOA anbefalte kvinnen å anmelde banken til politiet.
 - Dette er bare helt utrolig. Nå venter vi bare på neste kreative utspill fra finansindustrien, sier Bengt

...

Lindorff kjøper opp billige lån

Inkassobyrået Lindorff har opprettet et selskap for å kunne kjøpe opp misligholdte personlån fra bankene. Dermed omgår de lovens intensjon som krever at bare banker kan kjøpe opp denne type gjeld.
- Det bør være forbud mot enhver overdragelse av gjeld. Inkassobyråer og deres selskaper er langt mer aggressive i innkrevingen enn en vanlig bank, sier Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA), som har

...

Lensmann bøtelagt for tjeneste-forsømmelse

Sørum-lensmann Harald Kopperud må betale fem tusen kroner i bot, etter å ha nektet en kvinne gjeldsordning i sju år. Boten kan også få betydning for Kopperuds stilling. I nær framtid vil 64-åringens skjebne som lensmann bli drøftet i ansettelsesrådet i Romerike politidistrikt, skriver Romerikes Blad.

Bakgrunnen for saken er at en 35 år gammel Sørum-kvinne kjempet i sju år for å oppnå frivillig

...

Inkassokongene er verst

Hvilket yrke er det mest umoralske? Rett og slett det aller verste? Verre enn halliker og alfonser, narkopushere og postordresvindlere, reklamefolk og journalister? Jeg og min nærmeste familie har hatt sommeropplevelser som gjør svaret krystallklart: Inkassokongene er verst, skriver Ingebrigt Steen Jensen i et innlegg i Vårt Land. I alminnelig jus er det et prinsipp om bevisbyrde, om rimelig tvil,

...
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter