Må droppe middagen

En ny SIFO-rapport viser at ca. 8 prosent av norske husholdninger - eller om lag 160.000 familier - har hatt tilbakevendende betalingsproblemer i 1999 og 2000. Av disse har nesten halvparten - dvs. rundt 80.000 familier - slitt med gjeldsproblemer. Selv om nesten alle husholdningene med varige betalingsproblemer har gjeld, er det ”bare” 45% som misligholder sine låneforpliktelser, men 1/3 av dem rapporterer om

...

6000 satt på gaten i løpet av fem år

6000 mennesker ble kastet ut av boligene sine i de største byene her i landet i løpet av fem år. Men mange av utkastelsene skulle aldri ha funnet sted. En rapport fra Byggforsk viser at flere av utkastelsene skyldes elendig samarbeid mellom offentlige etater. I over 1300 saker var det kommunene som begjærte utkastelse av familier og enslige i kommunale boliger. Dette er som regel meget

...

For hard inndriving

- Myndighetene går ofte for tøft fram for å drive inn penger. Bidragsfogden og kemneren skaper klienter ved at de kjører folk knallhardt. Dette har ført til at jeg har sett lønnsslipper som er kommet ut i minus etter påleggstrekk. Etter loven skal de ulike instansene samarbeide, men i praksis viser det seg at de ofte sitter på hver sin klode. Jeg ser omtrent hver uke at folk blir trukket for

...

Advarer mot sleip korthandel

Det er ikke forskjell på å pushe kreditt og å pushe narkotika. Først så gir man gratis hasj, så gratis heroin og så er man fanget i garnet. Det samme gjør disse selskapene, først får man betalingsutsettelse, så rentefri, og så husker ikke kunden betingelsene lenger, og da betaler han regninger resten av livet, sier Bengt Scheldt i GOA til Stavanger Aftenblad.
     Han reagerer skrapt på metodene til GE

...

Dårlig inkassoskikk

Det finnes useriøse inkassobyråer som lar seg friste.
- Våre tilbakemeldinger går ofte på at inkassobyråene ikke svarer på henvendelser fra skyldnerne. Og selv de som svarer, gjør det dessverre også på en nedlatende og ”kvasimoralsk” måte, sier Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen.

Et inkassobyrå skrev følgende til en skyldner som gjorde innsigelse mot kravet: "Viser til dagens tlf samtale hvor De

...

Sørum-lensmann fjernet fra stillingen

Politimester Jørgen L. Høidahl har tatt lensmann Harald Kopperud i Sørum ut av tjeneste som lensmann mens SEFO-etterforskningen mot ham pågår.
Som ansvarlig for namsmannsfunksjonen i Sørum har lensmannen den siste måneden blitt utsatt for knallhard kritikk, etter at kontoret i flere år har sluppet gjennom langt færre gjeldsordningssaker enn andre lensmannskontor. Det har fått flere til å klage,

...

Advarer mot private rådgivere

Flere gjeldsofre i Oslo er de siste månedene blitt svindlet eller forsøkt svindlet for sine siste kroner, av økonomiske rådgivere på det private markedet. Nå advarer Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) mot ulvene i rådgiverpels.
     - Vi blir kontaktet av en rekke gjeldsofre som er fralurt penger etter at de har søkt hjelp hos private rådgivere. Men jeg tror vi bare ser toppen av et isfjell. Det er rett og

...

GOA politianmelder lensmann for tjenesteforsømmelser

Lensmannen i Sørum i Akershus har brukt syv år på å behandle en søknad om gjeldsforhandlinger fra en gjeldsrammet kvinne, men har ennå ikke vært i stand til å få oversendt saken til namsretten. Dette til tross for utallige purringer. Nå har Gjeldsoffer-Alliansen politianmeldt lensmannen for grov tjenesteforsømmelse.
     - De fleste av landets 370 lensmenn gjør en utmerket jobb med

...

Europas strengeste regler?

– Kommunene må hjelpe mer effektivt gjennom rådgivning, og Stortinget må stramme inn lovverket. I dag praktiseres gjeldsordningsloven forskjellig fra landsdel til landsdel, sier Bengt Scheldt til Moss Avis.
     Lederen i Gjeldsoffer-Alliansen tror Norge har de strengeste krav i Europa for innkrevning av offentlig gjeld. Hvis mer enn 60 prosent av gjelden består av skatter, moms og lignende

...

Betal boliglån og husleie først

40 prosent av førstegangsetablerere låner 100 prosent av kjøpesummen i dag. Da står det på min vegg med neonlys: Hva med kausjonistene? Hvis vi nå får en ny boble som sprekker, får vi en ny runde med kausjonister som får svi, mener Scheldt.
Gjeldsoffer-alliansen regner med at telefonene fra fortvilte gjeldsofre begynner å strømme inn etter hvert som nyheten om renteøkningen blir kjent i

...
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.