- Dette er et viktig lovforslag for gjeldsofre. Vi har i lang tid arbeidet for retten til å gå personlig konkurs med sletting av gjeld, etter mønster av amerikansk konkurslovgivning. Dette er god samfunnsøkonomi, og vi er svært fornøyd med å få respons på forslag om slike ordninger i det politiske miljøet, sier leder i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) Bengt Scheldt.

Stortinget får fredag oversendt et privat lovforslag fra SVs Audun Lysbakken, med en pakke tiltak for å hindre en ny gjeldskrise. GOA er meget fornøyd med at SV kommer med dette utspillet, og er spesielt fornøyd med forslaget om at Stortinget skal be Regjeringen om å utrede adgang til personlig konkurs med sletting av gjeld.

USA har hatt en slik lovgivning i 105 år. Filosofien bak denne lovgivningen er at det i en markedsøkonomi er et naturlig og nødvendig fenomen at virksomheter, og da også private husholdninger, iblant får problemer og går overende. Det er i samfunnets interesse at de menneskelige ressurser settes i sving igjen snarest mulig, slik at nye virksomheter kan etableres og at de berørte husholdninger kan komme på fote igjen og på ny etterspørre varer og tjenester, sier Scheldt.

- Det forslaget som nå foreligger, vil ansvarligjøre den lettvinte og useriøse utlånsvirksomheten som i dag florerer. I tillegg, og vel så viktig blir det at «ofrene» for kjøp og salg av gjeld vil få mulighet til å komme ut av sin umulige situasjon, mens helsen ennå er i behold. I dag havner mange i en bakevje det ikke finnes noen vei ut av. Etter vår mening vil slike ordninger føre til et sunnere kredittmarked. Det vil også redusere antallet uføretrygdede og syke ettersom dagens ordninger fører til at mange blir uvirksomme klienter. Folk blir rett og slett syke av pågangen fra kreditorer, sier Scheldt.

Relaterte artikler!