- Dette er et viktig lovforslag for gjeldsofre. Vi har i lang tid arbeidet for retten til å gå personlig konkurs med sletting av gjeld, etter mønster av amerikansk konkurslovgivning. Dette er god samfunnsøkonomi, og vi er svært fornøyd med å få respons på forslag om slike ordninger i det politiske miljøet, sier leder i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) Bengt Scheldt.

Stortinget får fredag oversendt et privat lovforslag fra SVs Audun Lysbakken, med en pakke tiltak for å hindre en ny gjeldskrise. GOA er meget fornøyd med at SV kommer med dette utspillet, og er spesielt fornøyd med forslaget om at Stortinget skal be Regjeringen om å utrede adgang til personlig konkurs med sletting av gjeld.

USA har hatt en slik lovgivning i 105 år. Filosofien bak denne lovgivningen er at det i en markedsøkonomi er et naturlig og nødvendig fenomen at virksomheter, og da også private husholdninger, iblant får problemer og går overende. Det er i samfunnets interesse at de menneskelige ressurser settes i sving igjen snarest mulig, slik at nye virksomheter kan etableres og at de berørte husholdninger kan komme på fote igjen og på ny etterspørre varer og tjenester, sier Scheldt.

- Det forslaget som nå foreligger, vil ansvarligjøre den lettvinte og useriøse utlånsvirksomheten som i dag florerer. I tillegg, og vel så viktig blir det at «ofrene» for kjøp og salg av gjeld vil få mulighet til å komme ut av sin umulige situasjon, mens helsen ennå er i behold. I dag havner mange i en bakevje det ikke finnes noen vei ut av. Etter vår mening vil slike ordninger føre til et sunnere kredittmarked. Det vil også redusere antallet uføretrygdede og syke ettersom dagens ordninger fører til at mange blir uvirksomme klienter. Folk blir rett og slett syke av pågangen fra kreditorer, sier Scheldt.

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter