Folk med store gjeldsproblemer må tåle at blant annet sjefen får tilgang til detaljert informasjon om deres økonomi. - Et klart brudd på personvernet, mener Gjeldsofferalliansen, som nå krever at inkassoloven endres.

Fire statlige etater, samt alle namsmennene her i landet, kan ifølge dagens lovgivning pålegge arbeidsgivere å være pengeinnkrevere og trekke ansatte i lønn, dersom de er dømt i en inkassosak.

- På denne måten får arbeidsplassen tilgang til detaljert og svært privat informasjon om enkelte ansatte. Det er en grov svekkelse av personvernet og er derfor helt uakseptabelt, sier Bengt Scheldt til NRK.
Les mer...

Relaterte artikler!