Folk med store gjeldsproblemer må tåle at blant annet sjefen får tilgang til detaljert informasjon om deres økonomi. - Et klart brudd på personvernet, mener Gjeldsofferalliansen, som nå krever at inkassoloven endres.

Fire statlige etater, samt alle namsmennene her i landet, kan ifølge dagens lovgivning pålegge arbeidsgivere å være pengeinnkrevere og trekke ansatte i lønn, dersom de er dømt i en inkassosak.

- På denne måten får arbeidsplassen tilgang til detaljert og svært privat informasjon om enkelte ansatte. Det er en grov svekkelse av personvernet og er derfor helt uakseptabelt, sier Bengt Scheldt til NRK.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.