Over 220 kommuner har engasjert inkassobyrået Lindorff til å innkreve ubetalte kommunale avgifter. – Det er helt uetisk at dette skal foregå, mener Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen. Over 220 kommuner har engasjert det private inkassobyrået Lindorff for å kreve inn ubetalte kommunale avgifter. Gjeldsoffer-Alliansen mener kommunene opptrer uetisk.

- Det er helt uetisk at dette skal foregå. Kommunene forvalter fellesskapets verdier. Det handler ikke bare om kroner og øre, men også om hensyn til at innbyggerne skal ha et verdig liv. Vi har mottatt mange klager på de hardhendte metodene til inkassobyråer som Lindorff, mener Gjeldsoffer-Alliansens leder Bengt Scheldt.
Les mer... 

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.