Over 220 kommuner har engasjert inkassobyrået Lindorff til å innkreve ubetalte kommunale avgifter. – Det er helt uetisk at dette skal foregå, mener Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen. Over 220 kommuner har engasjert det private inkassobyrået Lindorff for å kreve inn ubetalte kommunale avgifter. Gjeldsoffer-Alliansen mener kommunene opptrer uetisk.

- Det er helt uetisk at dette skal foregå. Kommunene forvalter fellesskapets verdier. Det handler ikke bare om kroner og øre, men også om hensyn til at innbyggerne skal ha et verdig liv. Vi har mottatt mange klager på de hardhendte metodene til inkassobyråer som Lindorff, mener Gjeldsoffer-Alliansens leder Bengt Scheldt.
Les mer... 

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter