6000 mennesker ble kastet ut av boligene sine i de største byene her i landet i løpet av fem år. Men mange av utkastelsene skulle aldri ha funnet sted. En rapport fra Byggforsk viser at flere av utkastelsene skyldes elendig samarbeid mellom offentlige etater. I over 1300 saker var det kommunene som begjærte utkastelse av familier og enslige i kommunale boliger. Dette er som regel meget vanskeligstilte personer, som ofte er avhengig av at kommunens sosialkontor betaler husleien, skriver Aftenposten.
Les mer...

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter