For tjue år siden var Vigdis velstående. Nå lever hun på eksistensminimum - ute av stand til å betjene sin gjeld.
- Det er så lett å få lån og kreditt at jeg fryser på ryggen. Folk aner ikke hvordan gjelden kan vokse, forfølge deg og henge over deg til evig tid, sier GOA-medlem Vigdis von Ely.
Vigdis mener det er utrolig mange skapfattige i Norge.
 - De prøver å henge med i de sosiale livet. De vil ikke være annerledes. Men det er veldig vanskelig. De har ikke penger til å gå ut. Ikke penger til å invitere noen hjem til seg. Og når de blir de bedt bort, takker de nei fordi de ikke har penger til den blomsterkvasten eller den vinflasken de så gjerne skulle tatt med seg, sier hun.

I dag stiller hun opp i TV2s Tabloid kl. 18.55 for å fortelle sin historie.

Les mer i bt.no
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter