Aktiv Kapital kjøper råtne lån på tilsammen 3,7 milliarder kroner fra Nordea, og overtar samtidig bankens datterselskap Inkassosentralen. Kjøpet er Aktiv Kapitals hittil største i Norge og koster 262,5 millioner kroner, og finansieres med låneopptak, skriver Dagens Næringsliv. Kravene på 3,7 milliarder kroner dreier seg om misligholdte lån til 21.200 privatpersoner. I tillegg kjøpes Nordeas datterselskap Inkassosentralen med 66 ansatte. Aktiv Kapital har på denne måten overtatt lånene til bare 7 prosent av pålydende.

- Vi mener at slikt kjøp og salg av lån burde være forbudt, og at skyldnerne i hvert fall burde hatt en innløsningsrett, sier GOA-leder Bengt Scheldt. Nå tar han saken opp med justisministeren.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter