Aktiv Kapital kjøper råtne lån på tilsammen 3,7 milliarder kroner fra Nordea, og overtar samtidig bankens datterselskap Inkassosentralen. Kjøpet er Aktiv Kapitals hittil største i Norge og koster 262,5 millioner kroner, og finansieres med låneopptak, skriver Dagens Næringsliv. Kravene på 3,7 milliarder kroner dreier seg om misligholdte lån til 21.200 privatpersoner. I tillegg kjøpes Nordeas datterselskap Inkassosentralen med 66 ansatte. Aktiv Kapital har på denne måten overtatt lånene til bare 7 prosent av pålydende.

- Vi mener at slikt kjøp og salg av lån burde være forbudt, og at skyldnerne i hvert fall burde hatt en innløsningsrett, sier GOA-leder Bengt Scheldt. Nå tar han saken opp med justisministeren.
Les mer...

Relaterte artikler!