Bergen har lenge vært en av de verste kommunene i landet for gjeldsoffere.

Namsretten i Bergen har i mange år stadfestet gjeldsordninger med vesentlig lenger nedbetalingstid enn f.eks. i Oslo. Nå utmerker Bergen seg igjen, denne gang ved å halvere bemanningen på kommunens gjeldsrådgivningskontor. Allerede før kommunens dramatiske kutt settes ut i livet har kontoret tre måneders ventetid.
- Vi har nesten ikke mulighet til å gi bistand lenger, sier Ove Rønhovde til BT.
Les mer...

Relaterte artikler!