- Gjeldsordningsloven skal bli klarere, enklere å forvalte og sikre større likebehandling av gjeldsrammede, sa statsråd Valgerd Svarstad Haugland da hun presenterte Regjeringens forslag til revidering av loven tirsdag. Forslagene går nå til høring, med høringsfrist 1. mai.
I en pressemelding skriver Barne- og familiedepartementet at et hovedproblem er at gjeldsordningsloven på viktige områder praktiseres ulikt. Det gjelder særlig tre forhold: Det ene er vilkårene for å oppnå gjeldsordning - at en er "varig ute av stand" til å oppfylle sine forpliktelser, og at en gjeldsordning ikke vil virke ”støtende”.
Det andre er fastsettelse av hvor stor del av inntekten som kan avsettes til underhold av barn, og det tredje er spørsmålet om hvor lang perioden for gjeldsordningen skal være.
Regjeringen ønsker en presisering på alle disse områdene.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.