- Gjeldsordningsloven skal bli klarere, enklere å forvalte og sikre større likebehandling av gjeldsrammede, sa statsråd Valgerd Svarstad Haugland da hun presenterte Regjeringens forslag til revidering av loven tirsdag. Forslagene går nå til høring, med høringsfrist 1. mai.
I en pressemelding skriver Barne- og familiedepartementet at et hovedproblem er at gjeldsordningsloven på viktige områder praktiseres ulikt. Det gjelder særlig tre forhold: Det ene er vilkårene for å oppnå gjeldsordning - at en er "varig ute av stand" til å oppfylle sine forpliktelser, og at en gjeldsordning ikke vil virke ”støtende”.
Det andre er fastsettelse av hvor stor del av inntekten som kan avsettes til underhold av barn, og det tredje er spørsmålet om hvor lang perioden for gjeldsordningen skal være.
Regjeringen ønsker en presisering på alle disse områdene.
Les mer...

Relaterte artikler!