Det begynte med et uskyldig lån på 1000 kroner. Få år etter har uføretrygdede Grete Seim (47) en samlet gjeld på 250 000 kroner. Hver måned sitter hun igjen med mellom 300 og 800 kroner etter å ha betalt de 9-10 kreditorene hun har på nakken. Kjøleskapet er tomt. To ganger i uken spiser hun gratis middag på Varmestuen i Porsgrunn, forteller TA.

Grete er den første til å innrømme at det var dumt å bruke penger hun ikke hadde. Hun unner ingen å ende i samme situasjon. Men da hun mistet en godt betalt jobb og ble uføretrygdet, raknet alt. Nå forteller hun sin historie for å advare andre.

- Det var altfor enkelt å få penger. Bankene burde vært strengere, sier hun.

Les mer på ta.no

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter