Det begynte med et uskyldig lån på 1000 kroner. Få år etter har uføretrygdede Grete Seim (47) en samlet gjeld på 250 000 kroner. Hver måned sitter hun igjen med mellom 300 og 800 kroner etter å ha betalt de 9-10 kreditorene hun har på nakken. Kjøleskapet er tomt. To ganger i uken spiser hun gratis middag på Varmestuen i Porsgrunn, forteller TA.

Grete er den første til å innrømme at det var dumt å bruke penger hun ikke hadde. Hun unner ingen å ende i samme situasjon. Men da hun mistet en godt betalt jobb og ble uføretrygdet, raknet alt. Nå forteller hun sin historie for å advare andre.

- Det var altfor enkelt å få penger. Bankene burde vært strengere, sier hun.

Les mer på ta.no
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter