Det finnes useriøse inkassobyråer som lar seg friste.
- Våre tilbakemeldinger går ofte på at inkassobyråene ikke svarer på henvendelser fra skyldnerne. Og selv de som svarer, gjør det dessverre også på en nedlatende og ”kvasimoralsk” måte, sier Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen.

Et inkassobyrå skrev følgende til en skyldner som gjorde innsigelse mot kravet: "Viser til dagens tlf samtale hvor De benekter at De har mottatt noen post fra oss . Merkelig dette her har du ikke dårlig samvittighet eller hva? For ordens skyld foretok jeg en kreditsjekk på dem og det beviste selvsagt min mistanke . De er registrert med innkassosaker."
Dersom kreditor eller inkassator bryter reglene for god inkassoskikk, taper de retten til å kreve deg for kostnader knyttet til inndrivingen.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter