Stortingets Justiskomité har avgitt sin innstilling til det private lovforslaget som Audun Lysbakken (SV) leverte i mars 2004.

Et av punktene i innstillingen er at Stortinget ber regjeringen utrede muligheten til personlig konkurs med sletting av gjeld, for eksempel etter mønster av amerikansk konkurslovgivnings kapittel 7. Amerikanerne ser ut til å dyrke det å mislykkes, - og reise seg igjen. Dette gjennomføres i norsk og amerikansk lovgivning ved at firmaer går konkurs, - og får gjelden slettet.

USA har imidlertid siden 1898, i 106 år, hatt lovhjemmel for at også privatpersoner kan oppnå det samme. Vedtaket kom etter en lang og grundig lobbing fra GOA`S side. Organisasjonen presenterte forslaget om personlig konkurs for samtlige partier på Stortinget i mars 2003.

Nøyaktig ett år senere, i mars 204 fremmet SV forslaget som et dokument 8 forslag (privat lovforslag) for Stortinget. Heldigvis ble ikke forslaget behandlet i vårsesjonen, dermed fikk GOA ekstra god tid til å lobbe i høst.

FOREGANGSLAND

- Dersom dette forslaget blir en realitet, kan Norge bli et foregangsland for resten av Europa, sier leder i Gjeldsoffer-alliansen, Bengt Scheldt. Det er imidlertid ikke vår intensjon at det skal åpnes for lettvinte løsninger, slik som: «Skaff deg gjeld, gå konkurs». Halve USA er ikke konkurs !! Den ordningen som foreslås vil ikke ramme seriøse banker, som følger norsk lov med hensyn til frarådningsplikten. Derimot vil ordningen ha en skarp brodd mot cowboyutlånere, og ikke minst mot oppkjøpere av gjeld (kjøp og salg av menneskers ulykke).

Norge har i lang tid reservasjonsløst importert mye negativt på finansfronten fra USA. Vi nevner raskt kredittkort, løsslupne cowboy-utlånere etc. Nå bør tiden være moden for å importere noe positivt fra USA ! GOA er overbevist om at en slik ordning vil virke positivt selvregulerende for finansindustrien.

Relaterte artikler!