Kredittkortbransjen etterlyser et sentralt gjeldsregister for å hindre at folk ender opp som gjeldsslaver. Låneutgivere i Norge har nemlig ikke mulighet til å finne ut om kunden har gjeld et annet sted. Derfor må bankene stole på at kunden oppgir riktige opplysninger. I Sverige har de et sentralt register hvor samlet gjeld til enkeltpersoner står oppført. Det har medført en sterk nedgang i antall inkassosaker blant svenskene, skriver TA.

Mens Datatilsynet er imot et register fordi det mener det utgjør en trussel mot personvernet, er Gjeldsoffer-Alliansen er positiv til et slikt gjeldsregister.

- Vi må innse at det er mange som trenger å bli vernet mot seg selv. Det er mye bedre at storebror ser deg enn at storebror flår deg, sier leder Bengt Scheldt.

Les mer i ta.no
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter