– Kommunene må hjelpe mer effektivt gjennom rådgivning, og Stortinget må stramme inn lovverket. I dag praktiseres gjeldsordningsloven forskjellig fra landsdel til landsdel, sier Bengt Scheldt til Moss Avis.
     Lederen i Gjeldsoffer-Alliansen tror Norge har de strengeste krav i Europa for innkrevning av offentlig gjeld. Hvis mer enn 60 prosent av gjelden består av skatter, moms og lignende offentlige krav, oppnår heller ikke søkeren gjeldsordning.
     – Kreditorene må samarbeide bedre, mener Bengt Scheldt. I Sverige er det kun kronfogden som krever inn gjeld. Her i landet har vi fire offentlige innkrevningssentraler, som alle presser på den gjeldsrammede uten noen form for samordning.
Les mer...

Relaterte artikler!