– Kommunene må hjelpe mer effektivt gjennom rådgivning, og Stortinget må stramme inn lovverket. I dag praktiseres gjeldsordningsloven forskjellig fra landsdel til landsdel, sier Bengt Scheldt til Moss Avis.
     Lederen i Gjeldsoffer-Alliansen tror Norge har de strengeste krav i Europa for innkrevning av offentlig gjeld. Hvis mer enn 60 prosent av gjelden består av skatter, moms og lignende offentlige krav, oppnår heller ikke søkeren gjeldsordning.
     – Kreditorene må samarbeide bedre, mener Bengt Scheldt. I Sverige er det kun kronfogden som krever inn gjeld. Her i landet har vi fire offentlige innkrevningssentraler, som alle presser på den gjeldsrammede uten noen form for samordning.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.