Siden den ny inkassoklagenemnda ble opprettet i fjor, har den bare behandlet 14 saker, melder NRK Radio.

Leder Bengt Scheldt i Gjeldsofferalliansen sier til NRK at han mener det må bli lettere å få behandlet klager i nemnda. Han mener også at nemnda må behandle langt flere saker enn nå for å få inkassobyråene til å skjerpe seg.
Les mer...

Relaterte artikler!