Færre nordmenn sliter med gjeld, men de som gjør det, er til gjengjeld lenger ut på den økonomiske glattisen enn noensinne. Økonomiske oppgangstider gir færre norske gjeldsslaver. I første halvår i fjor fikk 70.600 rettslig inkassokrav, i år er tallet sunket til 57.400. Likevel har nordmenn aldri skyldt så mye penger i inkasso som nå. I 2004 fikk vi for første gang over én milliard kroner i inkassokrav på ett halvår. Kravene er blitt 31 prosent større på ett år, viser tall fra CreditInform.

I første halvår i fjor var et gjennomsnittlig inkassokrav på 13.308 kroner. I første halvår i år er et gjennomsnittskrav på 17.487 kroner. Med andre ord: De som først sliter med gjeld, sliter med rekordstore beløp. Bengt Scheldt, leder i Gjeldsoffer-Alliansen, mener det er arbeidsledigheten de siste par årene som nå gir hardt rammede gjeldsofre.

Les mer på siste.no...
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.