Nesten hver fjerde person som har inngått gjeldsordning, får nye betalingsanmerkninger før de i det hele tatt er kvitt sin gamle gjeld. Det viser en oversikt som kredittinformasjons- og analyseselskapet Lindorff Decision har utarbeidet. Tallene omfatter alle de rundt 16000 personene som har fått gjeldsordning siden 1993.

- Jeg tror dette illustrerer at de som får gjeldsordning, er mennesker med generelt dårlig økonomi, som sliter med å betale regninger. De har ikke bare et gjeldsproblem, men også et inntektsproblem, sier Egil Rokhaug, seniorrådgiver i Barne- og familiedepartementet (BFD).

Han tror ikke anmerkningene stammer fra nye låneopptak.

Les mer på vg.no...
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter