Bankene har et stort ansvar ved utlån. En bankkunde som misligholdt lånet sitt, fikk det halvert etter en klagerunde i Bankklagenemnda.

Klageren var en uføretrygdet mann som i 2001 søkte om et lån på 50.000 kroner. Mannens inntekt var 98.000 kroner årlig i uføretryd. Mannen fikk først avslag på lånet, men klagde og opplyste at han hadde gode muligheter til å tjene penger gjennom et engasjement i IT-bransjen. Dermed snudde banken og innvilget lånet, skriver Dine Penger.
Les mer...

Relaterte artikler!