- Myndighetene går ofte for tøft fram for å drive inn penger. Bidragsfogden og kemneren skaper klienter ved at de kjører folk knallhardt. Dette har ført til at jeg har sett lønnsslipper som er kommet ut i minus etter påleggstrekk. Etter loven skal de ulike instansene samarbeide, men i praksis viser det seg at de ofte sitter på hver sin klode. Jeg ser omtrent hver uke at folk blir trukket for mye, noe som igjen skaper gjeldsslaver. Folk skal betale det de kan uten å bli flådd, sier Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) til Stavanger Aftenblad.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.