- Myndighetene går ofte for tøft fram for å drive inn penger. Bidragsfogden og kemneren skaper klienter ved at de kjører folk knallhardt. Dette har ført til at jeg har sett lønnsslipper som er kommet ut i minus etter påleggstrekk. Etter loven skal de ulike instansene samarbeide, men i praksis viser det seg at de ofte sitter på hver sin klode. Jeg ser omtrent hver uke at folk blir trukket for mye, noe som igjen skaper gjeldsslaver. Folk skal betale det de kan uten å bli flådd, sier Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) til Stavanger Aftenblad.
Les mer...

Relaterte artikler!