I underkant av 70.000 norske husholdninger vil ikke klare den høye renten stort lenger. Renteoppgangen rammer dem med høye lån og familier som baserer seg på bare en inntekt, viser en rapport fra Statens Institutt for forbruksforskning (Sifo). Rapporten slår fast at det er grunn til å forvente at en stabil utlånsrente på 9-10 prosent over tid vil føre til en økning i omfanget av gjelds- og betalingsproblemer, skriver Adresseavisen. Den høye renten rammer i første omgang barnefamilier og familier i etableringsfasen. Selv om de fleste bør kunne håndtere denne utgiftsøkningen, vil en plutselig fordobling av renten til 9-10 prosent uansett ha konsekvenser for familiens levekår.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter