I underkant av 70.000 norske husholdninger vil ikke klare den høye renten stort lenger. Renteoppgangen rammer dem med høye lån og familier som baserer seg på bare en inntekt, viser en rapport fra Statens Institutt for forbruksforskning (Sifo). Rapporten slår fast at det er grunn til å forvente at en stabil utlånsrente på 9-10 prosent over tid vil føre til en økning i omfanget av gjelds- og betalingsproblemer, skriver Adresseavisen. Den høye renten rammer i første omgang barnefamilier og familier i etableringsfasen. Selv om de fleste bør kunne håndtere denne utgiftsøkningen, vil en plutselig fordobling av renten til 9-10 prosent uansett ha konsekvenser for familiens levekår.
Les mer...

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter