Norsk økonomi har godt av at folk låner og bruker mer penger, mener sentralbanksjef Svein Gjedrem. Bare sprøyt, fnyser Gjeldsofferalliansen.

- Folk bør ikke høre på Gjedrem. Det er bare sprøyt å øke forbruket bare for å støtte norsk næringsliv. Ta heller vare på overskuddet og sørg for å ha en viss trygghet. Jeg tror det er bedre, også for norsk økonomi, sier Scheldt til Dagsavisen.
Han frykter at folk stoler på Norges Bank og låner til over pipa. For det er slett ikke slik at ikke gjeldsbyrden er i ferd med å tynge, sier Scheldt.BR>Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter