GOAs krav om bedre samordning av påleggstrekk får støtte fra gjeldsrådgiveren i Fjell kommune.
- Namsmennene opererer ikke samordnet. Dermed vil deres samlede trekk bli så høyt at gjeldsofferet ikke får det minimum alle har krav på til livsopphold. I praksis så kan dette gå over flere måneder før det blir ordnet opp i.
For dem som prøver å ordne opp, fører ofte en liten feil i opplysningene på et skjema til utsettelse. Andre blir så fortvilet at de nærmest gir opp, og slutter å åpne posten. Det gjør selvfølgelig situasjonen bare verre, sier han til BT.

GOAs krav er at det innføres bare en instans i Norge med rett til å ta utleggtrekk, tilsvarende Kronofogden i Sverige. Etter innspill fra GOA har justiskomiteen fått fullt gjennomslag for å kreve at regjeringen øyeblikkelig prioriterer arbeidet med å samordne lønnstrekk i én felles koordineringsinstans.

Les mer i bt.no...
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.