GOAs krav om bedre samordning av påleggstrekk får støtte fra gjeldsrådgiveren i Fjell kommune.
- Namsmennene opererer ikke samordnet. Dermed vil deres samlede trekk bli så høyt at gjeldsofferet ikke får det minimum alle har krav på til livsopphold. I praksis så kan dette gå over flere måneder før det blir ordnet opp i.
For dem som prøver å ordne opp, fører ofte en liten feil i opplysningene på et skjema til utsettelse. Andre blir så fortvilet at de nærmest gir opp, og slutter å åpne posten. Det gjør selvfølgelig situasjonen bare verre, sier han til BT.

GOAs krav er at det innføres bare en instans i Norge med rett til å ta utleggtrekk, tilsvarende Kronofogden i Sverige. Etter innspill fra GOA har justiskomiteen fått fullt gjennomslag for å kreve at regjeringen øyeblikkelig prioriterer arbeidet med å samordne lønnstrekk i én felles koordineringsinstans.

Les mer i bt.no...

Relaterte artikler!