Lensmannen i Sørum i Akershus har brukt syv år på å behandle en søknad om gjeldsforhandlinger fra en gjeldsrammet kvinne, men har ennå ikke vært i stand til å få oversendt saken til namsretten. Dette til tross for utallige purringer. Nå har Gjeldsoffer-Alliansen politianmeldt lensmannen for grov tjenesteforsømmelse.
     - De fleste av landets 370 lensmenn gjør en utmerket jobb med gjeldsordningssaker, men dessverre finnes det 20-25 lensmenn som er direkte negative. I disse sakene er det mange triste skjebner, og gjeldsofferne får i disse tilfellene ikke den hjelp de har krav på etter loven, sier leder i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) Bengt Scheldt.
     I saken fra Sørum skylder lensmannen blant annet på stort arbeidspress ved kontoret. Det er en forklaring Scheldt har liten forståelse for. Dette fordi namsmannen etter gjeldsordningsloven har anledning til å oppnevne en medhjelper i slike saker, ofte en advokat, som departementet bekoster. Anmeldelsen fra GOA er oversendt politimesteren i Romerike, og vil bli etterforsket av SEFO.

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter