Lensmannen i Sørum i Akershus har brukt syv år på å behandle en søknad om gjeldsforhandlinger fra en gjeldsrammet kvinne, men har ennå ikke vært i stand til å få oversendt saken til namsretten. Dette til tross for utallige purringer. Nå har Gjeldsoffer-Alliansen politianmeldt lensmannen for grov tjenesteforsømmelse.
     - De fleste av landets 370 lensmenn gjør en utmerket jobb med gjeldsordningssaker, men dessverre finnes det 20-25 lensmenn som er direkte negative. I disse sakene er det mange triste skjebner, og gjeldsofferne får i disse tilfellene ikke den hjelp de har krav på etter loven, sier leder i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) Bengt Scheldt.
     I saken fra Sørum skylder lensmannen blant annet på stort arbeidspress ved kontoret. Det er en forklaring Scheldt har liten forståelse for. Dette fordi namsmannen etter gjeldsordningsloven har anledning til å oppnevne en medhjelper i slike saker, ofte en advokat, som departementet bekoster. Anmeldelsen fra GOA er oversendt politimesteren i Romerike, og vil bli etterforsket av SEFO.

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.