For tre år siden satte regjeringen søkelyset på inkassoselskapene. Urimelig høye salærer drev mange over fattigdomsgrensen. Siden den gang har staten selv økt sine gebyrer langt over normal prisstigning. Namsmannen i Vefsn er rystet og frykter at staten skaper nye gjeldsoffer, skriver Helgeland Arbeiderblad på lederplass.

Det er ingen tvil om at det finnes noen som tar for lett på regninger. Det er dessverre ikke alle som ser det som en æressak å gjøre opp gammel gjeld. Men samfunnet har allerede gode systemer for å drive inn gjeld. I første omgang med hjelp av inkassoselskaper, men også ved hjelp av tvangsforretninger om nødvendig. Som regel er det nok å etablere lønnstrekk gjennom arbeidsgiveren. I gitte situasjoner kan selv de mest pliktoppfyllende oppføre seg irrasjonelt slik at ubetalte regninger blir liggende. Likevel er vi overbevist om at de aller flest ønsker intenst å kunne gjøre opp for seg. Med skyhøye gebyrer gjør staten det enda vanskeligere for dem som allerede har det vanskelig, mener avisa.

Les mer på helgeland-arbeiderblad.no

Relaterte artikler!