Grunnen til at vi mener det bør være en etterperiode er at det kan virke urimelig overfor kreditorene om skyldneren kort tid etter en gjeldsordning får arv/gave/gevinst av betydelig omfang. Jeg har forståelse for at skyldnere kan føle at de aldri blir ferdig med gjeldsordningen og at det kan være vanskelig å komme videre. Man skal imidlertid huske at kreditorene ved en gjeldsordning ikke får dekket sine krav fullt ut, altså taper penger. Det kan da virke urimelig at de ikke skal få dekket sine krav hvis skyldnerens økonomi forandrer seg totalt. Dette vil nok ikke forekomme svært ofte, men er en sikkerhetsventil i ekstraordinære tilfeller hvor verdiene er av betydelig omfang, sa Heidi Larsen (H) i sitt innlegg i Odelstinget under behandling av den nye gjeldsordningsloven.
Les mer...

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter