Norske kvinner sliter mer og mer med å betale regningene sine. Deres samlede inkassogjeld er nesten ni prosent høyere enn i fjor, viser nye tall fra inkassoselskapet Lindorff Decision. Bengt Scheldt, leder i Gjeldsofferalliansen, er ikke overrasket over økningen i inkassosaker. Han opplever en stor pågang, spesielt av kvinner som benytter seg av kredittkort.

- Tidligere var det guttene som var mest løsslupne. Men nå bruker også jentene disse kortene med skyhøy rente. De har ikke engang tenkt på å gå i sin egen bank først, det er så lettvint med slike kort. Det blir litt som ferdigmat, det er fristende å slenge en frossenpose i ovnen, sier han.

Les mer på aftenposten.no...
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.