Slik jeg ser det, bør ingen være utelukket fra å få gjeldsordning på grunn av gjeld til det offentlige. I en viss utstrekning er det slik i dag. Disse endringene står sentralt i den nye loven, og vil kunne hjelpe en rekke mennesker som hittil ikke har kunnet få gjeldsordning. Henvendelser jeg har mottatt, tyder på at mange av disse har slitt med vanskelighetene i lang tid. Jeg er derfor svært glad for de endringene vi har fått til på disse områdene, skriver barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF).
Les mer...

Relaterte artikler!