Hos Finanshuset Svendsen og Moen i Rogaland kan du søke om forbrukslån via tekstmelding. Gjeldsoffer-Alliansen frykter at det først og fremst er ungdom som vil sette seg i gjeld. Finanshuset i Sandnes mottar kundens etternavn og personnummer på SMS, og beløpet vedkommende ønsker å låne. Selskapet gjør så en kredittvurdering, og gir inntil 100.000 kroner i forbrukslån.
- Det er bare et nytt ledd i den kjeden som har begynt for lenge siden, med aggressiv markedsføring og fantasifulle påfunn for å få kloa i nye melkekuer. Lettvinte penger, dra til Syden og kose seg. Med de rentene de opererer med må ofte lånet betales både to og tre ganger, sier Bengt Scheldt til TV2.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.