Det handles på kreditt for 1,9 milliarder i månedene fram til jul. Inkassobyråene forbereder seg på rushtid på nyåret når skyhøye renter slår inn, skriver Dagsavisen.
Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen raser mot finansieringsbransjen, som han mener spekulerer i å gi lån til folk med dårlig betalingsevne.
     - Det er kynisk markedsføring av slike korttidslån, der man spiller på julegavehysteriet for å få vridd ut mest mulig penger av folk. Finansieringsselskapene vet hva de gjør, og gir kreditt og lån til folk de vet ikke er betalingsdyktige. De vil ha dem som kunder, for å få mest mulig penger tilbake i renter og inkassogebyr, sier Scheldt.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter