Folk under gjeldsordning har fått en lettere hverdag. Endringer i gjeldsordningsloven gir gjeldsofrene omkring en tusenlapp ekstra å rutte med i måneden. Fra 1. juli gjelder nye satser til eget livsopphold for personer under gjeldsordning. Satsene er økt med 14 prosent for enslige og 21 prosent for par. Det betyr mellom 900 og 2360 kroner mer i lommeboka i måneden. Bengt Scheldt, leder i Gjeldsoffer-Alliansen, gleder seg over endringene er på plass.

- Vi er veldig fornøyd med at disse endringene endelig har blitt gjennomført, etter at departementet har oppført seg som trassige barn og forsinket saken i over et år, sier Scheldt til TV 2 Nettavisen. Scheldt er fornøyd med de nye satsene for livsopphold som gjeldsofre nå kan nyte godt av.

Les mer på nettavisen.no...
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.