Inkassobyrået Lindorff har opprettet et selskap for å kunne kjøpe opp misligholdte personlån fra bankene. Dermed omgår de lovens intensjon som krever at bare banker kan kjøpe opp denne type gjeld.
- Det bør være forbud mot enhver overdragelse av gjeld. Inkassobyråer og deres selskaper er langt mer aggressive i innkrevingen enn en vanlig bank, sier Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA), som har fått Forbrukerinspektørene (FBI) i NRK TV til å ta opp denne saken.
Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitet i Oslo sier inkassobyrået ikke bryter lovens bokstav, men lovens intensjon.
- Formelt sett er dette i orden siden selskapet har konsesjon, men når man kjenner bakgrunnen for lovforslaget og Stortingets debatt om saken, er det helt klart at dette ikke var intensjonen, sier Graver til Forbrukerinspektørene.
Les mer...

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter