Inkassobyrået Lindorff har opprettet et selskap for å kunne kjøpe opp misligholdte personlån fra bankene. Dermed omgår de lovens intensjon som krever at bare banker kan kjøpe opp denne type gjeld.
- Det bør være forbud mot enhver overdragelse av gjeld. Inkassobyråer og deres selskaper er langt mer aggressive i innkrevingen enn en vanlig bank, sier Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA), som har fått Forbrukerinspektørene (FBI) i NRK TV til å ta opp denne saken.
Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitet i Oslo sier inkassobyrået ikke bryter lovens bokstav, men lovens intensjon.
- Formelt sett er dette i orden siden selskapet har konsesjon, men når man kjenner bakgrunnen for lovforslaget og Stortingets debatt om saken, er det helt klart at dette ikke var intensjonen, sier Graver til Forbrukerinspektørene.
Les mer...

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter