En ny SIFO-rapport viser at ca. 8 prosent av norske husholdninger - eller om lag 160.000 familier - har hatt tilbakevendende betalingsproblemer i 1999 og 2000. Av disse har nesten halvparten - dvs. rundt 80.000 familier - slitt med gjeldsproblemer. Selv om nesten alle husholdningene med varige betalingsproblemer har gjeld, er det ”bare” 45% som misligholder sine låneforpliktelser, men 1/3 av dem rapporterer om redusert levestandard de siste tre årene. Nærmere halvparten av husholdene må innimellom droppe middagen for å spare penger. (17.04.2001)
Les mer...

Relaterte artikler!