Lederen for Gjeldsoffer-Alliansen, Bengt Scheldt, er bestyrtet over at regjeringen har sørget for en sterk økning i rettsgebyret. Han hevder regjeringen i løpet av en toårsperiode har innført skatt på fattigdom. Han viser til at regjeringen innførte moms på inkassosalæret 1. mars 2002, at perioden for hvor ledige kan få dagpenger ble satt ned fra tre år til to år ved nyttår og at rettsgebyret fikk en kraftig økning fra og med 1. juli.

– Dette vil garantert medføre at mange flere ikke vil klare å betale sine forpliktelser, men vil bli tvunget til å søke gjeldsordning, sier Scheldt.

Les mer på siste.no...
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter