Lederen for Gjeldsoffer-Alliansen, Bengt Scheldt, er bestyrtet over at regjeringen har sørget for en sterk økning i rettsgebyret. Han hevder regjeringen i løpet av en toårsperiode har innført skatt på fattigdom. Han viser til at regjeringen innførte moms på inkassosalæret 1. mars 2002, at perioden for hvor ledige kan få dagpenger ble satt ned fra tre år til to år ved nyttår og at rettsgebyret fikk en kraftig økning fra og med 1. juli.

– Dette vil garantert medføre at mange flere ikke vil klare å betale sine forpliktelser, men vil bli tvunget til å søke gjeldsordning, sier Scheldt.

Les mer på siste.no...

Relaterte artikler!