Det finnes ingen faste satser for hvor mye gjeldsofre får beholde av inntekten til å forsørge barn. Men det kan det bli en endring på hvis forslagene til lovendring for gjeldsofre går igjennom. Det er Stavanger Afteblad som skriver dette.
- At skyldneren blir gravid, er for ung eller har tatt opp for mye gjeld er begrunnelser kreditorer ofte bruker for å avslå å bli med på en frivillig gjeldssanering, hevder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA).

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter